Biodegradowalne torby – jak to działa?

Obecnie coraz więcej mówi się o ochronie środowiska, używaniu materiałów ekologicznych oraz świadomej konsumpcji. Trendy te dotykają właściwie każdego obszaru naszego życia – w tym zakupów. Ważne jest nie tylko co kupujemy, ale także w co to pakujemy. Odpowiedzią MM-flex – producenta toreb z nadrukiem, na rosnące znaczenie ekologii, są reklamówki foliowe z dodatkiem oksybiodegradowalnym.

Co to jest oksy-biodegradacja?

Oksy-biodegradacja (czasem określana też jako oxo-biodegradacja) to proces rozkładu tworzyw sztucznych pod wpływem m.in. tlenu. Odbywa się on poprzez rozdrabnianie plastiku na coraz mniejsze elementy, które mogą następnie zostać łatwo rozłożone w środowisku naturalnym. Dzięki temu plastikowe produkty, takie jak torby foliowe mogą w ciągu kilkunastu miesięcy zamienić się w nieszkodliwe dla natury odpady – w postaci wody, dwutlenku węgla oraz biomasy.

Aby uzyskać ten efekt niezbędne jest dodanie w fazie produkcji do masy plastikowej specjalnego dodatku oksy-biodegradowalnego. Składa się on z kilku substancji, które działają jako katalizatory. Gdy rozpocznie się proces rozkładu (zainicjowany przez takie czynniki jak temperatura, ciśnienie, promieniowanie słoneczne czy uszkodzenie mechaniczne), doprowadzają one do przerywania się łańcuchów atomowych, które zawierają cząstki tlenu. Dzięki temu zwarta masa plastiku dzieli się na bardzo drobne części. Taki utleniony materiał jest poddawany naturalnej biomineralizacji (zamiany w minerały przez organizmy żywe: bakterie oraz grzyby). W ten sposób plastiki, takie jak polietylen czy polipropylen mogą powrócić do środowiska naturalnego nie szkodząc mu.

Warto pamiętać o istotnej różnicy, jaka zachodzi pomiędzy plastikiem biodegradowanym, a zwyczajnie degradowalnym. Ten ostatni nie jest rozkładany w naturalnym procesie przez bakterie, a jedynie rozdrabniany na bardzo małe okruszki tworzywa – które wciąż mogą stanowić pewne zagrożenie dla środowiska.

Torby biodegradowalne – co musisz wiedzieć?

Dodatek biodegradowalny może być dodany do torby foliowej każdego rodzaju. W zależności od jego ilości i rodzaju proces rozkładu rozpoczyna się po kilku miesiącach lub latach od zejścia z taśmy produkcyjnej. Trzeba zatem pamiętać by nie trzymać tego typu reklamówek w magazynach zbyt długo – najczęściej bezpieczny okres wynosi 18 miesięcy. Najpopularniejszy obecnie zestaw dodatków oksy-biodegradowalnych to d2w produkowane przez korporację Symphony. Inne dostępne na rynku rozwiązania to technologie TDPA (producentem jest firma EPI) oraz seria dodatków Polybatch DEG (wytwarzane przez A. Schulman). W każdym przypadku, aż do rozpoczęcia procesu biodegradacji, takie torby są nierozróżnialne z wyglądu czy dotyku od zwykłych reklamówek.

Mimo że tego typu torebki rozkładają się w środowisku naturalnym, lepszym sposobem na ich pozbycie się jest segregacja i wyrzucenie do odpowiedniego kosza. Reklamówki foliowe z takim dodatkiem mogą zostać poddane normalnemu recyklingowi, o ile tylko proces biodegradacji nie zakończył się całkowicie. Pozwala to na zaoszczędzenie surowców oraz kosztów.

Gdzie mogę zamówić ekologiczne torby?

MM-flex od wielu lat ma w swojej ofercie torby foliowe z oksy-biodegradowalnym dodatkiem. Jesteśmy w stanie wykonać ekologiczne torby każdego rozmiaru, grubości czy rodzaju. W zależności od potrzeb możemy stosować technologie oxo-biodegradowalne oparte na różnych dostępnych dodatkach. Po około półtora roku torby z taką domieszką powinny rozpocząć proces rozkładania się. Do tego czasu oksy-biodegradowalne reklamówki foliowe są równie wytrzymałe jak ich tradycyjne odpowiedniczki. Każda torba z takim dodatkiem posiada w stopce specjalne oznaczenie informujące klienta o ekologiczności produktu. Więcej informacji na temat produktów przyjaznych środowisku można znaleźć na podstronie Torby ekologiczne oraz w naszym artykule n.t. badań wpływu produkcji i utylizacji toreb na środowisko naturalne.